नेपालमा कोरोन संक्रमण

4 979,091 कुल संक्रमित
N/A 11,952 (1.2%) मृत्यु
9 967,011 (98.8%) निको हुने
Last Update : 25 May 2022, 12:34 PM (GMT)