यहाँ नेपालि युनिकोडका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस अथवा टाइप गर्नुहोस